Tillsammansskapande

Syftet med att arbeta i seminarieform kan vara;
  • att samla alla deltagare som  följer ett program och så komplettera den individuella processen.
  • att få ut, lyfta och bearbeta samma budskap eller frågeställning till hela gruppen samtidigt.
  • att det i den gemensamma bearbetningen finns stora vinster, nya insikter och delaktighet.
  • att stärka gruppens gemensamma historia och utveckla interaktiviteten.

Ämnen som:

  • Mål - förstå, sätta, styra med.
  • Att leda är att motivera.
  • Styrkebaserat arbete.
  • Värdebaserat utvecklingsarbete.
  • Ledarskap och grupprocess.
  • Hur vi lära oss - hur vi bygger rutin.

Styrkeprogram
i grupp

Stort genomslag
att genomföra styrkeprogrammet tillsammans i ledningsgruppen.
Se PDF-presentation.