Strengths Profile tool mäter dina styrkor

Strenghts Profile är ett världsledande, webbaserat verktyg som öppnar helt nya möjligheter att bedöma, utveckla och nyttja talang hos människor. Från och med våren 2019 finns Strenghts Profile på den svenska marknaden i och genom Kpedia AB.
Det bygger på decennium av teoretisk och empirisk forskning inom positiv psykologi och är designat av Alex Linley och hans team på Cappfinity (
Center of Applied Positive Psychology) Birmingham. 
 

Strengths Profile ger användaren dennes unika profil av 60 allmänt förekommande och centrala egenskaper i förhållande till tre dimensioner:

• Utförande – Hur skicklig man är i användandet.

• Energi – I vilken grad man alstrar eller förbrukar energi.

• Användning – Hur ofta man använder sig av styrkan.

Strengths Profile-modellen är ett verktyg som inte bara mäter utan också erbjuder förståelse av personliga styrkor, så man kan dra mesta möjliga nytta av dem, bli mer medveten om sina passioner och förmågor, och dessutom en medvetenhet om hur effektivt man använder dem. Utmaningen ligger sedan i att utforma strategier för att maximera tillväxtpotentialen, minimera svagheter och optimera prestanda och välbefinnande.

De fördelas och rangordnas inom fyra kategorier:

Medvetna styrkor
är de egenskaper man hanterar väl, får energi av och
använder ofta.
Omedvetna styrkor
är egenskaper som kan ge energi, man hanterar väl, men sällan använder.
Inlärda beteenden
har man lärt sig för att man behöver, hanterar väl och ofta, men kostar energi.
Svagheter
är de områden man har
svårt för och kostar på.

 

Du kommer att få en länk som leder dig till en login- och registreringsskärm.
Alla användare måste registrera sig för att komma till Strengths Profile.
Konfirmera ditt konto via det mail du sedan får. Därifrån kan du starta mätredskapet.

  • Testet finns i fyra versioner och du kommer att göra versionen Expert.
  • Allt är på engelska. 
  • Du får tillgång till svensk översättning på styrkor och definitioner.
  • Svara på frågorna utifrån din första reaktion, utan att fördjupa dig i analyser. 
  • Testet tar ca. 20 minuter. Det går att göra uppehåll och logga in på nytt.
  • Du får din profil direkt. Jag får den också. 
  • Analys och handlingsplaner gör vi tillsammans.

I PDF-fil här till höger kan du se ett exempel på hur profilrapporten kan komma att se ut.