Styrkebaserad utveckling är vad det låter som; att basera utvecklingen på styrkor. Vi är olika som individer, olika talanger, erfarenheter och har dessutom helt olika krav på oss när det gäller vad vi ska prestera. 
Utveckla ledarskap är inte i första hand metoder. Det är snarare att förfina användandet av sina egna egenskaper.


Om vi har begåvats med lätthet att tillägna oss vissa färdigheter, vore det slöseri med möjligheter och resurser att inte förvalta och utveckla dem. Första steget i den resan är att bättre känna till sina styrkor. 

Programmet består av ett komplett paket med individuell coachning kopplat till personligt styrketest, för att konkret sätta styrkebaserad utveckling i verket. 

Styrkeprogrammet löper över ca 3 månader.
En utförlig presentation av styrkebaserat arbete kopplas samman med aktuell situation och utmaningar. Syfte, mål och handlingsplan sätts.

Ett nätbaserat Strengths Profile Expert-test genomförs och profilen ligger sedan till grund för programmets fortsatta process.
En central del är att identifiera, utveckla och dra nytta av dina starkaste egenskaper och områden, och ta fram strategier för att hantera de uppgifter som ligger utanför det fältet.

Varje möte syftar till att reflektera, koppla teorier och modeller till dina konkreta utmaningar,
ge redskap och sätta handlingsplan för förändring.

Supporten innebär att du har ett personligt bollplank när helst du behöver. 

Styrkeprogram i grupp
Stort genomslag att genomföra styrkeprogrammet tillsammans i ledningsgruppen. Se PDF-presentation.

Från och med 2019 finns världsledande Strenghts Profile på den svenska marknaden i och genom Kpedia.
Ett världsledande, webbaserat verktyg som öppnar helt nya möjligheter att bedöma, utveckla och nyttja talang hos människor. 
 
Strengths Profile ger dig din unika profil av 60 centrala styrkor i förhållande till tre dimensioner: 

  • Utförande– Hur skicklig du är i användandet.
  • Energi– I vilken grad du alstrar eller förbrukar energi. 
  • Användning– Hur ofta du använder dig av styrkan.  

Strong
is whats left when you run out of Weak