Det specialdesignade programmet vänder sig till dig som aktivt arbetar med din roll och funktion som chef och ledare, och som vill komma vidare. 
Tyngdpunkten ligger i handledning, reflektion och bollplanksfunktioner.

Programmets grund består av 

  • 5 individuella konsultationsmöten á 1,5 timme.
  • 5 temaområden med alternativa fokusområden.
  • Modeller, tester, övningar och handlingsplaner.
  • Träning på nya metoder och beteenden. 
  • Löpande support under hela processen.

Programmet förutsätter att du har teoretisk och praktisk erfarenhet att bygga på, och nu söker ett individanpassat program med ny input, reflektion, utmaningar och handlingsplaner.

Programmet vänder sig även till dig som står inför om specifika utmaningar, förändringsprocesser eller nya utmaningar, antingen för egen del eller för organisationen i stort.


Grunden för specialdesignat program löper över
ca 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Som regel läggs en tematik upp i samråd inledningsvis, men planen kan revideras och kompletteras under programmets gång.

Mål läggs upp i samråd och följs upp kontinuerligt, men också övergripande för hela processen. Individuella övergripande mål samordnas med organisationens mål.
 
Varje möte syftar till att reflektera, koppla teorier och modeller till dina konkreta utmaningar, ge redskap och sätta handlingsplan för utveckling och förändring.

Supporten innebär att du har ett personligt bollplank när helst du behöver, vilket innebär att programprocessen pågår löpande, inte minst emellan planerade möten.

Målgrupp:

Utveckling av personer i professionell chefs-befattning eller uttalad ledningsfunktion.

Inför eller i samband med utvecklings-
och förändrings-utmaningar.

Anpassat chefs-program i samband med föräldraledighet.

Ledningsgrupper

 

Riktpris
35.000 kr (ex moms).

Aktuella frågor:

Tänja gränserna.

Uthållighet vs. Nytänkande.

Möjligheterna i chefskapet.

Leda chefer.

Leda besluts-processer.

Normativa och personliga värderingar.


Strategiskt ledarskap.

Förändringsledning.

Delegera makt.

Strategiska relationer och nätverk.

Att bygga och leda grupp.

Might be tough duty to lead
if uncertain about direction