Chefsprogrammet
– för dig som har höga ambitioner med din professionell chefs- eller ledarskapsbefattning, och som söker ett individanpassat program med fokus på utveckling av personligt ledarskap, för att nå resultat och uppsatta mål. 

Styrkeprogrammet
– för dig som inser att dina styrkor bör tas tillvara för bästa möjliga utveckling. Strength Profile mäter och ger insikt, programmet hjälper dig att vässa redskap och handlingsplaner.

Specialdesignat program
- Kpedia kan också erbjuda support som är avpassad för de specifika behov och önskemål ni har. Det specialdesignade programmet innebär att vi efter överenskommelse bygger ett program baserat på era utmaningar. Står du inför nya utmaningar eller förändringar? Innebär din roll och ansvar specifika krav som du har att lever upp till?

Programväljare

                       Chefsprogrammet
                     Styrkeprogrammet
                     Specialdesignat program

Leadership is an
inner strength