Kpedia har specialiserat sig på rådgivning och handledning till för- och grundskoleverksamheter, med fokus på läroplansfrågor.

Med många års erfarenhet av samordning av modersmålsverksamhet och språkutvecklande arbetssätt i bagaget har Kpedia arbetat fram ett praktiskt
och enkelt koncept för modersmålslärare, att gå från Lgr11 till egna
pedagogiska planeringar.

Syftet är att inte köra fast i ytterligare administration, utan att bli tydligare, mer strukturerad och få en starkare förankring i styrdokumenten. Arbetssättet kommer också underlätta samarbete pedagoger emellan.

En studiedag brukar innehålla genomgång av Lgr11, granskning av kursplanen för modersmål, presentation av PP-mallar samt praktiska övningar att skriva planeringar. Därefter har ni full tillgång till de mallar och dokument ni behöver.

Är detta intressant – kontakta Kpedia så snart som möjligt för resonemang om upplägg, innehåll och offert. Kpedia arbetar alltid kundanpassat, därför är det viktigt för oss att få lyssna in era förutsättningar och behov.