Presentation

Jag tränar chefer och ledare. 

Ledarskap kan ibland bli hämmande, detaljstyrande, beslutsfobiskt, otydligt, men också den kraft som gör skillnad, skapar förutsättningar och frigör potentialer man inte visste fanns. Det är därför jag tränar ledare. Också medfödda talanger behöver träna... om man vill bli bättre, vill säga.

Kpedia AB ägs och drivas av Niklas Josefsson, ledarskapskonsult med bakgrund inom pedagogik och teologi, examina i utbildningsledning, HR och Management consulting.

Jag har sysslat med organisations- och utbildningsfrågor mer eller mindre hela livet. Allt som har med gruppdynamik, styrning och beslutsprocesser när människor interagerar har alltid väckt mitt engagemang. 

I flera år har jag på kommunalt uppdrag tagit fram och drivit en mängd olika utvecklingsprojekt med fokus på demokrati, kultur och delaktighet. Dessförinnan närmare 15 år i olika organisationer med ansvar för ledarutvecklingsfrågor.

Har arrangerat lärarfortbildningar och ledarutvecklingskurser, handlett ledargrupper i grupputveckling och förändringsprocesser samt föreläst i värde- och styrningsfrågor i lärandeorganisationer.

Mina erfarenheter av styrelse- och ledningsuppdrag är mångåriga, framför allt i idéburna organisationer, lärandeorganisationer liksom mediabolag.


Kpedia AB är för närvarande verksam i två riktningar.
Dels som licensierad konsult med fokus på kvalificerad ledarträning för företags- och organisationsledare. Detta sker i samarbete med Excellent Progress Leadership.


Dels inom utbildningsorganisationer och då främst seminarier kring kursplaner, styrning och värdepedagogik.

Utbildad främst vid Stockholms, resp. Umeå universitet, Ersta & Sköndal högskola samt Executive Management Institute

         Niklas Josefsson
konsult, Kpedia AB