Kpedia AB ägnar sig uteslutande åt de stora frågor som handlar om människors lärande, förändringspotential, utveckling och ledarskap.

Kpedia erbjuder kvalificerad konsultation, handledning och träning av chefer och ledare i att lyckas bättre och göra verklighet av ambitioner och teorier. Utmaningarna finns i olika skeden, positioner och typer av organisationer. 

Kpedia saluför inga snabba svar eller färdiga metoder. Däremot erbjuds hjälp till ansvarfull reflektion för att få syn på beteendemönster och stöd i att sätta och förverkliga handlingsplaner för förändrade beteenden. 
Ledarskap sitter i hög grad i kroppen - i vanor, beteendemönster, men i vilken utsträckning är dessa vanor medvetet satta för att nå mesta möjliga mål? 

Centralt är också att arbeta styrkebaserat, vilket bland annat innebär att bli mer medveten om, utveckla och nyttja starka sidor.

Syftet är att få människor i lednings- eller nyckel-positioner att utvecklas och växa i respektive roller och på så sätt bidra till att medarbetare i hela organisationen får chans att tillvarata hela sin kompetens och potential.

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit engagerad i lednings- och organisations-utveckling och pedagogiska frågor. Allt som hör ihop med gruppdynamik, ledarskap och besluts-processer och när människor interagerar har alltid väckt mitt engagemang.

Jag har examina i pedagogik och teologi, vilket avslöjar mitt stora intresse för fältet som kombinerar dessa två.
Jag har kompletterat mina formella kvalifikationer med certifiering som managementkonsult och HR-studier och jag drivs av att fortsätta hålla mig uppdaterad.

Utbildad på
Stockholms universitet, Umeå universitet,
Ersta & Sköndal Högskola och Executive Management Institute samt
Ackrediterad av Langley Institute, Melbourne

Kpedia samarbetar med Langley Institute och Cappfitity. Båda är ledande, globala konsult-företag med fokus på utveckling och förändring för individ och organisation. 

Might be tough duty to lead
if uncertain about direction

Kpedia är engagerad som coach i Wake me up - samtalsstöd och coachning
av unga.