Ett litet företag som sysslar med stora frågor

Management consulting

Kpedia har valt att samarbeta med Excellent Progress Leadership
Vi erbjuder kvalificerad ledarträning i en kombination av konsultativa samtal och strukturerade program, främst "Ledarskapets Dimensioner".
Vi erbjuder även program för ledare och medarbetare som genomförs i workshop.
Excellent Progress syfte är att på ett ansvarsfullt sätt få människor i lednings- eller nyckelpositioner att utvecklas och växa i respektive roller och bidra till att individer tar tillvara hela sin kompetens och potential.
Verksamheten i företag och organisationer ska därigenom utvecklas och generera goda resultat och tillfredställande lönsamhet.

Välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri konsultation och presentation av de ledarutvecklingsprogram vi har att erbjuda.

Niklas Josefsson
Kpedia AB och

Excellent Progress