Kpedia erbjuder kvalificerad
utveckling av chefer och ledare.

Program, konsultation, handledning
och träning i att lyckas bättre och 
göra verklighet av ambitioner och teorier.

Individuella och flexibelt designade Chefs- och styrke-program samt unikt utformade program.

Grupputveckling, fristående, i serie eller som samlande komplement till individuella program. 

Handledning och samtalsstöd för ledare i utmaning, 
utveckling och förändring.

Hur, vad, varför?

Inga snabba svar

Kpedia saluför inga snabba svar eller färdiga metoder. Däremot erbjuds ansvarfull reflektion för att få syn på beteendemönster, stöd i att sätta och förverkliga handlingsplaner för förändrade beteenden. 
Ledarskap sitter i hög grad i kroppen, i vanor, beteendemönster, men i vilken utstreckning är dessa vanor medvetet satta för att nå mesta möjliga mål? 

Styrkebaserat
Centralt är också att arbeta styrkebaserat, vilket bland annat innebär att bli mer medveten om, utveckla och nyttja starka sidor. Inte bara mer, utan framför allt att förfina starka förmågor.

Syfte
Syftet är att få människor i lednings- eller nyckelpositioner att utvecklas och växa i respektive roller, och så bidra till att individer tar tillvara hela sin kompetens och potential.

Mer om...
Kpedias utgångspunkter och värderingar finns att se i Idéplattformen - Om Kpedia