Ett litet företag som sysslar med stora frågor

Kpedia AB ägnar sig uteslutande åt de stora frågor som handlar om människors lärande, förändringspotential, utveckling och ledarskap. Kpedias syn på ledarskap har två grundstenar: Ledarskap börjar och slutar alltid med självkännedom och förmåga att leda sig själv.
​Ledarskap är alltid uttryckt i relation och interaktion människor emellan.

Ledarskapsträning - Kpedia är licensierad konsult i samarbete med Excellent Progress Leadership och kan därför erbjuda kvalificerad ledarträning genom ett flertal program för ledarträning, bland annat Ledarskapets Dimensioner.

Pedagogik - Kpedia ger kompetent konsulthjälp att utveckla en pedagogiskt och didaktiskt trovärdig lärandemiljö, handledning och fortbildningar med fokus på de sociala färdigheterna. 
 

loading...