Föreläsningar och konsultation

Jag vänder mig i första hand till personal inom förskola och grundskola och erbjuder:
 

 • Föreläsningar varvat med diskussioner och övningar.
 • Planerings- eller fortbildningsdagar för personal.
 • Handledning av arbetslag eller mindre grupper.
 • Föräldramöten.

Värdegrunden

Förskolans och skolans värdegrund ska förstås och omsättas i praktiken, annars är den, och kanske hela verksamheten värdelös. 

 

Ett seminarium kring läroplanens uppdrag att fostra...

bearbetar begrepp som ...

 • Värdegrund
 • Livsåskådning
 • Förhållningssätt
 • Demokrati
 • Rutiner och regler

 

...hur de kan förstås, hör ihop

och hur ska de förverkligas?

 

 

Lgr 11

Ny läroplan, med kursplaner, Lpp och bedömningsmatriser ska implementeras.

 

Seminarium för genomgång av styrdokument och uppdrag kopplat till konkret verkstad med modeller, manualer och övningsexempel för det lokala, pedagogiska arbetet.

 

 

                                                                 

Demokrati

Skolans budskap, organisation och metod.

 

Ett seminarium om inflytandefrågor i för- och grundskola. Att klargöra uppdraget och hitta former för ett generativt förverkligande.

 

 • Skolan ska förmedla och förankra demokratiska värden. Skolan ska också utformas i enlighet med dessa principer. Därför handlar dessa frågor om att kombinera människosyn och organisationsutveckling.
 • En aktuella pedagogisk utmaning är att förena Lgr11´s kursplaner och kunskapskrav med ökat elevinflytande.

 

Givetvis är jag öppen för specifika behov och förslag på teman, i nära samarbete med er.