Presentation

Kpedia AB ägs och drivas av Niklas Josefsson, pedagog och teolog med examina i utbildningsledning, HR och Management consulting.

Jag har sysslat med organisations- och utbildningsfrågor mer eller mindre hela livet. Allt som har med gruppdynamik, styrning och beslutsprocesser när människor interagerar har alltid väckt mitt engagemang. 

I flera år har jag på kommunalt uppdrag tagit fram och drivit en mängd olika utvecklingsprojekt med fokus på demokrati, kultur och delaktighet. Dessförinnan närmare 15 år i olika organisationer med ansvar för ledarutvecklingsfrågor.

Har arrangerat lärarfortbildningar och ledarutvecklingskurser, handlett ledargrupper i grupputveckling och förändringsprocesser samt föreläst i värde- och styrningsfrågor i lärandeorganisationer.

Mina erfarenheter av styrelse- och ledningsuppdrag är mångåriga, framför allt i idéburna organisationer, lärandeorganisationer liksom mediabolag.


Kpedia AB är för närvarande verksam i två riktningar.
Dels inom utbildningsorganisationer och då främst seminarier kring kursplaner, styrning och värdepedagogik.
Dels som licensierad konsult med fokus på kvalificerad ledarträning för företags- och organisationsledare. Detta sker i samarbete med Excellent Progress Leadership.


Utbildad främst vid Stockholms, resp. Umeå universitet, Ersta & Sköndal högskola samt Executive Management Institute

         Niklas Josefsson
konsult, Kpedia AB